سوال

بسم الله الرحمن الرحیم   بنظر شما گاهی که انسان با زبان نمیتواند حرفی را به طرفش بفهماند، چاره چیست؟   یا علی مدد
/ 7 نظر / 36 بازدید
آذر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
1 پست
تیر 86
1 پست
آذر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
6 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
6 پست
شهریور 84
1 پست
سینما
7 پست
دین
20 پست
اجتماعی
21 پست
سیاسی
16 پست
هنر
6 پست
شخصی
15 پست
تاریخ
1 پست
طنز
1 پست
امام
2 پست